TKV khẳng định "rút kinh nghiệm" khi phản hồi kết luận thanh tra Bộ Tài chính

27/03/2020
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính. Theo đó, TKV khẳng định sẽ "rút kinh nghiệm" trong hàng loạt vấn đề.

 
Bộ Tài chính.ại báo cáo phản hồi kết luận thanh tra Bộ Tài chính, TKV cho biết đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện rà soát lại toàn bộ các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tái cơ cấu các khoản đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả và mở tài khoản riêng tại ngân hàng để theo dõi, hạch toán các quỹ tập trung.

Đặc biệt, TKV nhiều lần khẳng định “rút kinh nghiệm” trong loạt các dự án. Theo đó, TKV cho biết, sẽ thực hiện rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán (Công ty Than Quang Hanh, Công ty Than Khe Chàm, Công ty Than Mạo Khê).

Đồng thời, rút kinh nghiệm trong quá trình nghiệm thu quyết toán không đúng giá trị công trình (Công ty Than Quang Hanh, Than Khe Chàm, Tổng công ty Khoáng sản); Rút kinh nghiệm trong quá trình trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định do xác định thời gian trích khấu hao không đúng (Tổng công ty Khoáng sản, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc); Rút kinh nghiệm trong công tác đối chiếu công nợ, nợ quá hạn.

TKV cũng khẳng định sẽ rút kinh nghiệm trong công tác hạch toán kế toán, rà soát và tính toán các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các khoản thuế phải nộp (Tập đoàn, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận Đá Bạc, Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ, Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc).

Ngoài ra, rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán và đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối một số dự án như gói thầu số 6 san gạt mặt bằng của dự án đầu tư khai thác xuống sâu dưới 50m, gói thầu số 5 Dự án than Lép Mỹ, gói thầu số 120 dự án san nền mặt bằng kho than của mỏ Khe Chàm, dự án khai thác hầm lò của Than Mạo Khê.

Theo báo cáo, TKV đã thực hiện giảm trừ thanh quyết toán với hàng loạt khoản tiền được Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra. Chẳng hạn, dự án khu liên hợp Gang thép Cao Bằng đã giảm trừ 6,9 tỷ đồng, dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm 3 giảm trừ 595 triệu đồng, dự án nhà máy tuyển than Lép Mỹ giảm trừ số tiền 346 triệu đồng.

Đồng thời, TKV cũng điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, trong đó tăng doanh thu và thu nhập lên 8,028 tỷ đồng, hạch toán giảm chi phí 2,87 tỷ đồng, hạch toán lợi nhuận thực hiện 10,9 tỷ, nộp thêm vào ngân sách nhà nước 41,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa Công ty Than Uông Bí với Công ty PT. Vietmindo Energitama đã chưa được thực hiện do hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung...

Về công tác đầu tư, TKV cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thành viên đánh giá các dự án đầu tư đang triển khai, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong ngành, theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV, tập đoàn sẽ nắm giữ từ 65-75% vốn điều lệ đối với 9 công ty cổ phần sản xuất than, TKV đã thực hiện tăng cổ phần nắm giữ tại Công ty Sản xuất than hầm lò, có dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng vốn lớn thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Với đầu tư ngoài ngành, TKV dự kiến thoái toàn bộ vốn. Tính đến 27/2/207, TKV đã thoái được 86% tổng số vốn đầu tư và dự kiến đến 31/12/2017 sẽ thoái toàn bộ.

Ngoài ra, TKV đã xử lý dứt điểm khoản đầu tư tài chính tại Công ty liên doanh Southern Mining (Campuchia) và dự kiến trong quý 1/2017 cũng sẽ xử lý xong khoản đầu tư và Công ty liên doanh khoáng sản Steung Treng (Campuchia).

Trước đó, báo cáo của thanh tra Bộ Tài chính công bố mới đây cho thấy, phát hiện thêm nhiều vấn đề ở công ty mẹ và đơn vị thành viên của TKV. Theo kết luận của thanh tra, Công ty mẹ - tập đoàn và các công ty con khi kiểm tra còn phát hiện nhiều vấn đề về hạch toán: nghiệm thu thanh toán nhiều khoản không đúng với thực tế thi công, hạch toán không đúng doanh thu và thu nhập, hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập...

Căn cứ vào kết quả thanh tra, Bộ Tài chính kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị rà soát đầu tư tài chính dài hạn, tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, bảo đảm an toàn vốn và đạt hiệu quả.

Đồng thời, Ban lãnh đạo TKV phải chỉ đạo các đơn vị đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả, thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ, không để phát sinh nợ quá hạn. Có biện pháp thu hồi khoản nợ quá hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 380 tỷ đồng.

Thanh tra cũng yêu cầu thực hiện giảm trừ số tiền quyết toán 7,8 tỷ đồng, rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán và đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật; Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 43,04 tỷ đồng; Chỉ đạo Công ty Than Uông Bí làm việc với Công ty PT. Vietmindo Energitama yêu cầu chia sẻ khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo tỷ lệ được hưởng của các bên trong hợp đồng...